Menu
Książka
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością, to co mam i to czego nie mam, nawet to czego nie mam komu dać - zawsze jest komuś potrzebne. (...) Nierówni potrzebują siebie - im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Jan Twardowski - Sprawiedliwość

Mamotato jest Fundacją, w której:

Cecha

Wsparcie

Wspieramy inicjatywy, które wnoszą konkretną wartość dodaną do życia ludzi, dla zwierząt bądź do nauki

Cecha

Synergia

Sądzimy, że nawet niewielki gest może budować wielkie przedsięwzięcia

Cecha

Współpraca

Ważne są długotrwałe relacje oraz wyznawane są zasady fair play we współpracy

Fundacja

Cele fundacji

Działalność charytatywna, organizacja pomocy osobom i rodzinom potrzebującym oraz zwierzętom.

Działalność na rzecz osób chorych oraz osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin.

Działalność na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych, w tym organizacja wypoczynku.

Promocja turystyki i krajoznawstwa rodzinnego oraz aktywnego spędzania czasu.

Działalność na rzecz osób w wieku średnim 40+, osób starszych 60+ i seniorów 70+.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym krzewienie tradycji i polskości.

Promocja i działalność wspomagająca rozwój nauki i zarządzania, w tym rozwój przedsiębiorczości, umiejętności kluczowych oraz kształcenia ustawicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia.

Promocja ekologii, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona klimatu.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Ciasteczka

Ciasteczka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Można samodzielnie określić sposób przechowywania oraz dostęp plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi z Polityce oraz wyrażenie zgody przez kliknięcie pola „Akceptuję”. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

Rodo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływów danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119. 1) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Mamotato z Siedzibą w Łodzi Adres mail do kontaktu z Administratorem: biuroMT@outlook.com
NIP: 729-27-33-485
REGON: 385728499
Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000832559
Akta rejestrowe Fundacji MamoTato: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.